Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat.
Hamvasztásos temetés

Szolgáltatásunk kiterjed az elhunyt holttestének kórházból, halottasházból vagy temetőből a hamvasztó üzembe történő szállításának lebonyolítására, a hamvasztás elvégeztetésére, a hamvak irodánkba vagy a temetési helyre történő visszaszállítására.

szekrenyAz elhunyt hamvasztása során a hatályos jogszabályoknak megfelelő hamvasztási kegyeleti kellékeket alkalmazunk, melyek kiterjednek a hamvasztó koporsóra, hamvakat tartalmazó urnabetétre és egyéb szükséges kellékekre. A megrendelésük felvétele  során  természetesen  széles  kellékválasztási  lehetőségeket  biztosítunk. A Felvételi  irodánkban  található kerámia,  fém, fa és  gránit  urnák  minden  igényt  képesek  kielégíteni. Biztosítjuk  a  sírba  temetéshez  szükséges  urnakoporsók, urnakeszonok széles  választékát  is.

A hamvasztásos temetés történhet többféle módon. Lehet hamvasztás előtti búcsúztatással, vagy urna ravalozással végzett szertartással. Lehetséges a debreceni Nagyerdei Köztemető területén hamuszórással végrehajtott szertartást igénybe venni, de megfelelő dokumentálás mellett az urnát haza is lehet vinni, s a kegyeleti szempontok betartása mellett saját ingatlan területén elhelyezni.

Az urna elhelyezhető meglévő sírban, meglévő vagy új urna sírban az urnasírkertekben, urnafülkében a Krematóriumfalban, kolumbáriumban, vagy egyedi urnafalban. Mindegyik temetési formára tudunk az Önök igényeihez igazodó árajánlatot nyújtani.

A hamvasztásos temetéshez szükséges dokumentumok:
 Hamvaszthatósággal záradékolt Halottvizsgálati Bizonyítvány
 Hamvasztási nyilatkozat
 Nemesfém nyilatkozat,
 Urna továbbításának helyére vonatkozó nyilatkozat.
(Az utolsó 3 nyilatkozat felvételi irodánkban tehető meg.)

Szertartási folyamat
Az elhunyt urnája az előző temetési szertartás befejezésétől függően általában a szertartás kezdési időpontja előtt 25-30 perccel felravatalozásra kerül a kiválasztott ravatalozó teremben. Ezt követően hívásra az eltemettető és a szűk család befárad a ravatalozó terembe, ahol megtörténik a hamvasztási dokumentumok átadása, valamint a megrendelt temetkezési kellékek és szolgáltatások egyeztetése. Ekkor van lehetősége a családnak a meghitt végső búcsúra. Az eltemettető jelzésére a ravatalozó dolgozói kinyitják a ravatalozó terem ajtaját, amivel kezdetét veszi a szertartás előtti csendes, igény szerint halk zene melletti búcsú. A szertartást követően a ravatalozó dolgozói és testőrök megkezdik a virágok és koszorúk gyászautóra hordását és elhelyezését, majd ezt követően 2 fő testőr az urnát, vagy az urnakoporsót a gyászautóba helyezi. A gyászautó, mögötte a gyászolókkal, csendes menetben, igény szerint halk zene mellett lépésben halad a sírhelyig, vagy urnafülkéig. A testőrök a sírhely, vagy urnafülke mellett egy kis asztalra helyezik az urnát (urnakoporsót), s ezt követően megtörténik a rövid búcsúztatás. A szertartás végeztével az urnát (urnakoporsót) leengedik a sírba, vagy elhelyezik az urnafalba, urnafülkébe. Földbe temetés esetén van lehetősége a gyászolóknak, hogy egy marék földet, vagy egy-egy szál virágot bedobjanak a sírba, majd megkezdődik a sír behantolása. Amennyiben földbetemetés esetén urnakeszonba kerül elhelyezésre az urna (urnakoporsó), úgy a keszon lezárását követően van lehetőség egy-egy marék föld sírhelyre helyezésére. A behantolás végeztével a sírjelzőt a sír fejrészénél helyezik el, a virágokat és koszorúkat ráhelyezik a sírhantra. Az urna fülkébe helyezésénél a fülkelapot rögzítik a fülkén, majd a virágokat és koszorúkat elhelyezik a fülke előtt. A temetés befejeztével a család fogadja a részvét nyilvánításokat.Munkatársaink telefonon, vagy személyesen történő ajánlat kérésük esetében készséggel állnak rendelkezésükre.

Szolgáltatásunk elemei tételes felsorolásban:

Ügyintézés, ami magában foglalja:
– Krematóriummal és az eü. intézménnyel, kórházzal történő kapcsolattartást
– igény esetén halotti anyakönyvi kivonat beszerzése
– igény esetén tisztiorvosi hamvasztási engedély beszerzése
– igény esetén munkatársaink elhozzák az eü. intézmény boncintézetétől a halottvizsgálati bizonyítványt.

Hamvasztásoszlopasztal
Hamvasztási kegyeleti kellékek
– hamvasztó koporsó
– urnabetét
– egészségügyi kellékek, nylon-zsák

Szállítás
– az elhunyt holttestének krematóriumba történő szállítása
– krematóriumból a hamvak visszaszállítása irodánkba
– Hamvak átadása a szolgáltatónak, vagy a megrendelőnek.
– Urna kiszállítás Debrecen belterületén

Hamvasztás megrendelése esetén, a temetőn belüli szolgáltatások esetében, az AKSD Kft. által megadott árakat alkalmazzuk.