Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat.
Hagyományos temetés

Amennyiben a temettető hozzátartozó a hagyományos ( koporsós ) temetési mód mellett döntött, Debrecenben a Nagyerdei és a Debrecen – Józsai Köztemetőkben történő temetések teljes körű megszervezésével állnak munkatársaink az Önök rendelkezésére. Vállaljuk az elhunyt bármely más település temetőjébe történő szállítását is, az ilyenkor felmerülő hivatali ügyintézéssel együtt.

Debrecenben az Ön igényeihez igazodva tudunk temetési időpontot rögzíttetni a kiválasztott temetőben. Meglévő sírhely esetén, meghatalmazásuk alapján leegyeztetjük a Köztemető Gondnoki irodájával a rendelkezésükben lévő temetési hely megváltási idejét és temetési helyre végezhető további temetések lehetőségét is.

Az elhunyt méltó eltemetéséhez szükséges szolgáltatások megrendeléséhez munkatársaink minden szükséges segítséget megadnak. Temetkezési áruválasztékunkat ( koporsó, szemfedél, sírjelző, sírfelirati tábla, egyéb kiegészítő kellékek ) úgy alakítottuk ki, hogy abból minden megbízónk tudjon választani az igényeinek, pénzügyi lehetőségeinek és elképzeléseinek megfelelően. Kérésére a koporsók és sírjelzők név feliratozását is elvégezzük a kiválasztott felirat típus alkalmazásával.

Természetesen vállaljuk a temetési szertartásra temettető által választékunkból kiválasztott koszorúk elkészíttetését és ravatalra történő elhelyezését.

Amennyiben a temetés sírkőtermékkel ellátott meglévő sírba történik, úgy megrendelhetik Felvételi irodánkban a temetéssel összefüggő sírkő szolgáltatások ( sírkő bontás – visszaállítás, betűvésés, urnasírkő termékek elhelyezése urnasíron) szakszerű elvégzését, melyhez az e területen több évtizedes gyakorlattal rendelkező Lugosi György kőfaragó vállalkozása nyújt Társaságunknak segítséget.

A Felvételi irodánkban lehetősége nyílik a temettetőnek, hogy a búcsúztatási szertartás típus kiválasztásának figyelembe vétele mellett, tájékoztatást kapjon a polgári, vagy felekezeti szertartásvezető elérhetőségére, polgári búcsúztató esetében a búcsúbeszéd elkészítéséhez szükséges adat felvételezésre, illetve az ezzel összefüggő koordinálásra.
Amennyiben igény merül fel a szertartáson való fotós, videós közreműködésére, úgy Irodánkban erre vonatkozó megrendelés is adható.

A debreceni Köztemetőkben történik az elhunyt felravatalozása, melyet a Köztemetőkön belüli szolgáltatások végzésére szerződéssel rendelkező A.K.S.D. Kft. Temetésszolgáltatási üzletágának dolgozói végeznek.. A köztemetőn belüli szolgáltató természetesen a kiválasztott temetésszolgáltatási elemeket magas szolgáltatói színvonalon, kultúrált feladatellátással végzi el. A temetés megrendelője számára az a kötelezettség és lehetőség biztosított, hogy a szertartás megkezdése előtt 25–30 perccel azonosíthatja elhunytját, valamint ellenőrizheti, hogy azokat a temetkezési áruféleségeket kapta a szertartáshoz, amit a szolgáltatónál kiválasztott.

Az elhunyt koporsóját a ravatalozóban megtartott búcsúszertartás után halottaskocsiba helyezik. Örök nyughelyére, a temetési helyhez az utolsó útjára kíséri a szertartás vezetője (a búcsúztató ) és a gyászoló család tagjai. Itt történik meg a sírba helyezés, a sír behantolása, sírjelzővel történő megjelölése, és a koszorúk sírcsokrok sírhantra helyezése. E végső szolgáltatási fázisokat zárja a család részvétnyilvánítás fogadása.

Szolgáltatásunk elemei tételes felsorolásban:

Ügyintézés, ami magába foglalja:
– a temetővel és a kórházzal történő kapcsolattartást
– igény esetén munkatársaink elhozzák az eü. intézmény boncintézetétől a halottvizsgálati bizonyítványt.
– igény esetén halotti anyakönyvi kivonat beszerzése
– igény esetén tisztiorvosi sírnyitási engedély beszerzése

Temetési kegyeleti kellékek
– koporsó
– koporsókárpitozás
– igény esetén szemfedő
– koporsó névfelirat
– sírjelző
– sírjelző névtábla

Szállítási tevékenység
– az elhunyt holttestének temetőbe történő szállítása
– szükség esetén a  temetkezési kellékek kiszállítása az eü. intézménybe, vagy a Köztemetői ravatalozóba.

Temetői ügyintézés
– Temetési időpont egyeztetése és lefoglalása a temetőben
– Sírhely egyeztetés a temetővel az Ön által megadott adatok alapján
– Temetői díjak befizetése az Ön megbízása alapján

Temetés megrendelése esetén, a temetőn belüli szolgáltatások eseténben, az AKSD Kft. által megadott árakat alkalmazzuk.

Munkatársaink telefonon,  vagy  személyesen történő árajánlat kérésük esetében készséggel állnak  rendelkezésükre.